mai 13 2021

BROȘURA PRIVIND ADMITEREA ÎN CLASA A IX-A ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Broșura privind Admiterea în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual în anul școlar 2021-2022, pentru elevii clasei a VIII-a, elaborată la nivelul județului Neamț, în format electronic este disponibilă accesând următorul link:

Broșură admitere 2021-2022

Menționăm că broșurile în format tipărit vor fi transmise către școală, pentru a fi difuzate elevilor claselor a VIII-a, conform calendarelor în vigoare privind admiterea în clasa a IX-a.

Mult succes elevilor!!!

mai 13 2021

ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT/ ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT/ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

  1. Precizări privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat, învățământul profesional de stat și învățământul dual în anul școlar 2021-2022. Admiterea absolvenților din clasa a VIII-a se desfășoară conform următoarelor metodologii și calendare, în vigoare în acest an școlar:                                           Precizări admitere
  2. Admiterea în învățământul liceal de stat: 

      3. Admiterea  în învățământul profesional de stat:

       4. Admiterea  în învățământul dual

 

      

iunie 2 2020

Precizări Admitere 2020

Broșura privind Admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a pentru anul școlar 2020-2021, în județul Neamț

Graficul ședințelor de instruire a elevilor și părinților precum și modul de realizare a acestora, pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare

Graficul ședințelor de completare a opțiunilor în fișele de înscriere la liceu precum și modul de realizare a acestora

Continue reading
ianuarie 7 2020

Admiterea în liceu și învățământul profesional 2020

„Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației: ordinul de ministru nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 a fost aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017.

Candidaţii care promovează, pe parcursul învățământului gimnazial, examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.” (www.edu.ro)

septembrie 22 2017

Admitere la liceu si scoli profesionale – 2018

„Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației.

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012. Continue reading