mai 13 2021

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 2021-2022

Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021 – 2022

Anexa OMEC 5991 – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022

Calendarul mobilității de personal didactic pentru anul școlar 2021-2022- http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2020/11/CALENDAR_mobilitate-pers_did-2021_2022.pdf

Centre de înscriere la Concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2021

februarie 18 2019

Mobilitatea personalului didactic 2019-2020

OMEN nr.5728 din 20.12.2018 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic

Metodologie mobilitate personal didactic 2019-2020

Lista posturilor vacante – Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț

Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapele de mobilitate, în anul școlar 2019-2020, la Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț.

februarie 26 2018

Mobilitatea personalului didactic 2018-2019

1. Lista posturilor vacante/rezervate complete și incomplete – 22 februarie 2018.pdf.

2. Condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapele de mobilitate, în anul școlar 2018-2019 și grila de evaluare aferentă, la Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț.pdf.