martie 30 2021

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE A TUTUROR FUNCȚIILOR CE INTRĂ ÎN CATEGORIA PERSONALULUI PLĂTIT PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 8, PIATRA-NEAMȚ

TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE

martie 19 2021

SIMULAREA EVALUĂRII NAȚIONALE 2021

OMEN_3449

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ- 29 MARTIE 2021

MATEMATICĂ- 30 MARTIE 2021

 

martie 17 2021

Înscriere clasa pregătitoare 2021-2022

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel:

 • 10 – 11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
 • 11 – 18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • 20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (21 mai – 10 septembrie):

 • 21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;
 • 24 mai – 31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
 • 4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

 Circumscripția școlară:

Străzi arondate: STR. 1 DECEMBRIE 1918 BL.B1-B20, BL.A1-A10; STR.DĂRMĂNEŞTI CASE + BL.K0-K10; STR. BĂLŢĂTEŞTI; STR.NEGOIULUI; STR.MACULUI; STR. AUREL DUMITRAŞCU; STR. CONSTANTIN BORŞ; STR. SUBDĂRMĂNEŞTI; STR. VRANCEI; STR. EROU BUCUR; STR. MIHAI VITEAZU DE LA PODUL PESTE CUEJDI PÂNĂ LA INTERSECŢIA CU STR. 1 DECEMBRIE 1918.

Pentru anul școlar 2021-2022, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț s-au propus două clase pregătitoare cu 50 de elevi
Cele două clase vor funcționa la parterul unității, dimineața (8:00-12:00), cu posibilitatea organizării Programului „Școală după școală”  (la solicitarea părinților). Programul “Şcoala după şcoală” este un program complementar programului şcolar obligatoriu, care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru consolidarea competenţelor, învăţare prin activităţi educative, recreative, dar si un sprijin acordat parintilor care lucreaza si nu au cu cine lasa copiii dupa terminarea orelor. Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Şcoala după şcoală”  de la Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț, vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii .
Elevii vor beneficia de activități în Laboratorul de Informatică, în Biblioteca școlii sau Sala de lectură.

 Perioada de înscriere este între 29 martie – 28 aprilie 2021, în intervalul orar 8:00-16:00 (luni-vineri).

ARE SUNT ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

 • Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 29 martie);
 • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Copie şi original al certificatului de naştere al copilului;
 • Copie a documentului care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul);
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița
● Înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de
învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea
recomandării de înscriere în clasa pregătitoare
● Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea
de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de
înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după
caz;

     CARE ESTE CALENDARUL DE COMPLETARE/DEPUNERE A CERERILOR?

 • Completarea și depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.
 1. Prima etapă: 29 martie – 28 aprilie 2021

– de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00
– părinţii pot fi programaţi pentru înscriere de către unitatea de învăţământ.

 • 20 mai: afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectoratelor şcolare a listei copiilor înscrişi după prima etapă.
 1. A doua etapă: 24 mai – 31 mai 2021
 • Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
 • Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
 • 4 iunie: afişarea în unităţile de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

CARE SUNT CRITERIILE DE DEPARTAJARE PE CARE ŞCOLILE LE APLICĂ DACĂ NUMĂRUL DE COPII ESTE SUPERIOR NUMĂRULUI DE LOCURI

     I. Criterii generale:
     a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
     b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
     c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
     d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
    
    

iunie 8 2020

Cerere de înscriere în învățământul preșcolar

Cerere de înscriere.pdf

Cod SIIIR Grădinița cu P.P. Nr.5 Piatra Neamț: 2762100659

Cod SIIIR Grădinița cu P.P. Nr.8 Piatra Neamț: 2762100641

mai 12 2020

Reînscriere / Înscriere grădiniță în anul școlar 2020-2021

Cerere Reînscriere.pdf

Reînscrierile preşcolarilor la Grădiniţa cu P.P. Nr.5 şi Grădiniţa cu P.P. Nr.8 Piatra Neamţ pentru anul şcolar 2020-2021, vor începe pe data de 25.05.2020, iar înscrierile se vor derula începând cu 8 iunie 2020.
Preşcolarii vor fi înscrişi în funcţie de numărul locurilor disponibile, conform Legii Educaţiei Naţionale şi criteriilor de departajare stabilite.
Reînscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamț, zilnic (luni-vineri) în intervalul orar 8.30-10.00 și 13.00-14.00.
Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamţ, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30-10.00 și 13.00-14.00.

Continue reading