martie 1 2021

Programul național pilot de tip ‘Școala după școală’ pentru elevii până în clasa a VIII-a inclusiv

Category: Home | LEAVE A COMMENT
ianuarie 18 2016

Simularea Evaluarii Nationale 2016

Ordin privind organizarea si desfasurarea simularii Evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2015-2016.
Anexa nr.1 Calendar
Anexa nr.2 Lista continuturi simulare EN cls.VIII

Simularea Evaluarii nationale pentru elevii de clasa a VIII-a se organizeaza si desfasoara pentru familiarizarea elevilor cu rigorile unei evaluari nationale, avand drept scop optimizarea rezultatelor obtinute de catre elevii din invatamantul preuniversitar, la finalul studiilor gimnaziale.

Astfel, in data de 22.02.2016 se va simula proba scrisa la Limba si literatura romana, iar proba scrisa la matematica in data de 23.02.2016.

 

iunie 1 2021

La mulți ani, copile drag!

La mulți ani, copil frumos și drag! La mulți ani, copii mai mici sau mai mari! Voi sunteți lumina ochilor noștri, mândria și împlinirea vieții!

Să aveți parte de o copilărie fericită, lipsită de griji, să fiți sănătoși și zâmbetul să înflorească mereu pe chipul vostru suav! Sănătate multă, speranță, încredere și părinților, bunicilor care vă veghează noapte și zi! 

O zi minunată, precum copilăria, să aveți!

                                                                             Director, Simionel Teodora

 

 

 

mai 20 2021

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

Învățământul primar

 

 

 

mai 20 2021

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL

 

Școala Gimnazială Nr.8, Piatra-Neamț are în componență  următoarele clase la nivel gimnazial:

 • clasa a V-a A: diriginte- Chelbea Laura (prof. Limba franceză)
 • clasa a V-a B: diriginte- Davidescu Oana Daniela ( prof. Matematică)
 • clasa a VI-a A: diriginte- Prisacaru Anca (prof. Limba și literatura română)
 • clasa a VI-a B: diriginte- Dire Ciprian (prof. Educație fizică și Sport)
 • clasa a VII-a A: diriginte-  Radu Alina (prof. Biologie)
 • clasa a VII-a B: diriginte- Simionescu Elena( prof. Limba și literatura română)
 • clasa a VIII-a A: Sava Maria-Magdalena( prof. Matematică)
 • clasa a VIII-a B: Andronache Simona (prof. Limba engleză) 

mai 20 2021

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

 

 ANUNȚ PRIVIND ÎNSCRIEREA/ REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIȚE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 

Reînscrierile preșcolarilor la Grădinița cu P.P. Nr.5 și Grădinița cu P.P. Nr.8 Piatra Neamț pentru anul școlar 2021-2022, se vor desfășura în perioada 17.05.2021 – 28.05.2021, iar înscrierile se vor derula astfel:

 • Etapa I 31.05.2021 – 11.06.2022 (colectarea cererilor de înscriere 31.05.202 1-11.06.2021 );
 • Etapa a II-a 28.06.2021- 16.07.2021(colectarea cererilor de înscriere 28.05.2021-02.07.2021);
 • Etapa de ajustări 02 – 31 august 2021.

Preșcolarii vor fi înscriși în funcție de numărul locurilor disponibile, conform Legii Educației Naționale și criteriilor de departajare stabilite.

Reînscrierile  se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamț, zilnic (luni-joi) în intervalul orar 830-1000 și 1300 -1600  și vineri 830-1000 și 1300 -1400

Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamț, zilnic (luni-joi) în intervalul orar 830-1000 și 1300 -1600 și vineri 830-1000 și 1300 -1400

           Capacitatea Grădiniței cu  P.P. Nr.5 Piatra Neamț: ( 6 grupe cu 158 preșcolari)

 • 2 grupe mici (50 copii)
 • 2 grupe mijlocii (48 copii)
 • 2 grupe mari (60 copii)

 

          Capacitatea Grădiniței cu P.P. Nr.8 Piatra Neamț: (4 grupe de 90 de preșcolari)

 • grupă mică (25 copii)
 • grupă mijlocie (25 copii)
 • grupe mari (40 copii)

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE:

 

 • CERERE DE ÎNSCRIERE – GENERATĂ DE SIIIR;
 • COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAȘTERE A COPILULUI
 • COPII XEROX DUPĂ CĂRȚILE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR/ TUTORE/ REPREZENTANT LEGAL;
 • HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI( DACĂ ESTE CAZUL)
 • DECLARAȚIE – ACORD DE ÎNSCRIERE LA UNITATEA SOLICITATĂ(CONFORM CELOR 3 OPȚIUNI) SEMNATĂ DE AMBII PĂRINȚI/TUTORE /REPREZENTANT LEGAL;
 • FIȘA MEDICALĂ, COMPLETATĂ CONFORM REGLEMENTĂRILOR ÎN VIGOARE ( SE POATE DEPUNE ȘI LA MOMENTUL ÎNCEPERII ANULUI ȘCOLAR) DOCUMENTELE CARE DOVEDESC ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE.

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE

 • EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDEȘTE CĂ ESTE ORFAN DE AMBII PĂRINȚI( SITUAȚIA UNUI COPIL CARE PROVINE DE LA O CASA DE COPII/CENTRU DE PLASAMENT/PLASAMENT FAMILIAR SE ASIMILEAZĂ CU SITUAȚIA UNUI COPIL ORFAN DE AMBII PĂRINȚI);
 • EXISTENȚA UNUI DOCUMENT CARE DOVEDEȘTE CĂ ESTE ORFAN DE UN SINGUR PĂRINTE;
 • EXISTENȚA UNUI FRATE/ A UNEI SURORI ĂNMATRICULAT ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT;
 • EXISTENTA UNUI DOCUMENT MEDICAL/CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ/ CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP.

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE

 • APROPIEREA DOMICILIULUI DE UNITATEA ȘCOLARĂ (PRIORITATE AVÂND CEI DIN CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ);
 • OCUPAREA LOCURILOR ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A VÂRSTEI (GRUPĂ MARE, GRUPĂ MIJLOCIE, GRUPĂ MICĂ);
 • EXISTENȚA UNUI FRATE/A UNEI SURORI ÎNMATRICUALT ÎN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT;
 • EXISTENȚA UNUI DOCUMENT MEDICAL/CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ/ CERTIFICAT DE ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP;
 • PROBLEME SOCIALE (FAMILII MONOPARENTALE);
 • DATA ÎNSCRIERII.

 

În etapa de ajustâri, după cuprinderea copiilor care au împlinit vârsta de 3 ani la data de 31.08.2021 și cuprinderea solicitărilor pentru grupa mare, vor putea fi înscriși, în limita locurilor disponibile, și copii cu vârsta cuprinsă între 2-3 ani

 

 

TRIMITERE LA ANUNȚUL DIN ȘCOALĂ

 

mai 13 2021

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8, PIATRA-NEAMȚ

Școala cu care ne mândrim! Să ne bucurăm de ea!!!