Admitere la liceu și școli profesionale – 2017

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul școlar 2017-2018, este inclus în Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5077/2016 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 717 din 16 septembrie 2016 și se aplică de la data apariției.

Oferta de școlarizare, respectiv cea de formare profesională vor fi aduse la cunoștința celor interesați cel târziu până la 2 mai 2017, iar listele cu candidați vor fi publicate în fiecare unitate de învățământ cel târziu la data de 3 iulie 2017.

Școlile gimnaziale vor avea obligația de a organiza ședințe de instruire cu părinții și elevii în ceea ce privește procedurile de admitere și planul de școlarizare, iar acestea se vor desfășura, potrivit ordinului, în perioada 11-31 mai 2017.

Admiterea în licee se va desfășura, în cadrul primei etape, după cum urmează:

 • 22-23 mai 2017: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 24-27 mai 2017: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 29 mai 2017: Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoștințelor de limbă modernă/maternă și depunerea contestațiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;
 • 31 mai 2017: Afișarea rezultatelor finale la probele de aptitudini și de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 7 iunie 2017: Depunerea de către candidații care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă a anexelor fișelor de înscriere la unitățile de învățământ gimnazial absolvite;
 • 3 iulie 2017: Afișarea în unitatea de învățământ respectivă a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini;
 • 4 iulie 2017: Ridicarea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere de către candidații care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini;
 • 3-6 iulie 2017: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;
 • 4-7 iulie 2017: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;
 • 12 iulie 2017: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018;
 • 13 iulie 2017: Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în învățământul liceal de stat din județ/municipiul București. Afișarea de către fiecare liceu a listei candidaților repartizați în liceul respectiv;
 • 13-17 iulie 2017: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;
 • 19-21 iulie 2017: Rezolvarea de către comisiile de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa computerizată de repartizare.

Cea de-a doua etapă a admiterii la licee se va desfășura astfel:

 • 24 iulie 2017: Afișarea situației locurilor rămase libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 4 septembrie 2017: Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă;
 • 4-7 septembrie 2017: Depunerea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare;
 • 8 septembrie 2017: Repartizarea acestor absolvenți.

În ceea ce privește candidații pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă, ordinul prevede următorul calendar:

 • 5 mai 2017: Anunțarea centrului special de înscriere;
 • 3 iulie 2017: Anunțarea calendarului admiterii la învățământul seral și la cel cu frecvență redusă;
 • 18-19 iulie 2017: Înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă;
 • 19-21 iulie 2017: Repartizarea candidaților din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017-2018 pe locurile de la învățământul seral sau cu frecvență redusă.

Admiterea la licee se va desfășura în 2017 după aceleași reguli ca în anii precedenți, potrivit Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul 2011-2012, aprobată prin Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 4082/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu, se calculează după următoarea formulă: MA=0,2 x ABS + 0,8 x EN (MA = medie admitere; ABS = medie generală de absolvire a claselor V-VIII; EN = medie generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a).

În ceea ce privește evaluarea națională a elevilor de clasa a VIII-a, calendarul probelor poate fi găsit aici.

Atenție! Candidații care doresc să urmeze un profil bilingv în liceu au posibilitatea de a-și echivala rezultatele obținute la un examen de limbă străină cu recunoaștere internațională. Astfel, candidatul beneficiază de recunoașterea și echivalarea diplomei ori certificatului de competențe lingvistice pe care l-a obținut dacă acesta prevede un nivel de competențe cel puțin egal cu nivelul A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. În plus, candidații primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.
(http://www.avocatnet.ro)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post