Anunt promovare in trepte profesionale

 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SECTORUL BUGETAR ÎN GRADE SAU TREPTE PROFESIONALE LA
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ (GRĂDINIȚA CU P.P. NR.5)
 DIN DATA DE 28.12.2018
 

Având în vedere:

  • prevederile procedurii de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/24.11.2014,

Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț organizează în data de 20.12.2018, ora 10.00, examen pentru promovarea într-o funcție sau treaptă profesională.
Natura postului pentru care se organizează examen pentru promovarea într-o funcție sau treaptă profesională:
– 1 post contractual muncitor VI M care, prin transformare, va deveni de Muncitor V M

 
Condiții de participare la examen
Poate participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– să fie angajat al unității de învățământ;
– sa fi obținut calificativul Foarte Bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
– să fi împlinit 3 ani de la ultima promovare;
– să existe aprobarea directorului unității de învățământ a propunerii de promovare.

Dosarul de înscriere la examen
Pentru înscrierea la examen, dosarul de examen va cuprinde următoarele documente:
– cerere de înscriere la examen, adresată directorului școlii;
– referat de evaluare întocmit de șeful ierarhic.

Bibliografie:
– Noțiuni elementare de igienă – îndrumător pentru lucrătorii din sectorul prestări servicii, dr. Ileana Adriana Șerban, dr. Adrian Călugăru, Editura Semne, 2007;
– Manual pentru clasa a IX-a, Turism și alimentație, Editura CD Press, 2009;
– Igiena, Ed. Medicală, București, 1994, Mănescu S și colectiv;
– Bucătăria românească, Editura Nera, București, 1997, Negre I., Bucșa F.;
– Norme de igienă și sănătate publică pentru colectivități de copii și tineri, ISPMB, 1997.

Examenul constă în:
– proba scrisă – 28.12.2018, ora 10.00, Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț.

Afișarea rezultatului va avea loc în termen de o zi lucrătoare.

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă.
Termenul limită de afișare a rezultatului contestațiilor este de o zi lucrătoare.
Afișarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității școlare.

 

Data,                                                                                                   Secretar comisie,

11.12.2018                                                                                          Bîrsan Cireșica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post