Anunt transformare post

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU PROMOVAREA ÎNTR-O FUNCȚIE PENTRU CARE ESTE PREVĂZUT UN NIVEL DE STUDII SUPERIOR LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.8 PIATRA NEAMȚ – DEPARTAMENTUL INFORMATICĂ DIN DATA DE 28.12.2018

 Având în vedere:

  • prevederile procedurii de promovare stabilită de Titlul II din Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MO nr. 854/24.11.2014,

Școala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamț organizează în data de 20.12.2018, ora 10.00, examen pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului, din cadrul departamentului Informatică.

Natura postului pentru care se organizează examen pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, prin transformarea postului:

– 1 post contractual de informatician II SSD care, prin transformare, va deveni de informatician II S

Condiții de participare la examen

Poate participa la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, persoana care îndeplinește următoarele condiții:
– să fie angajat al unității de învățământ;
– sa fi obținut calificativul Foarte Bine la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate;
– să fi absolvit studiile superioare în perioada în care este angajat al școlii;
– studiile superioare să fie absolvite în specialitatea în care ocupă funcția cu nivel de studii superior sau să fie considerate de conducătorul unității ca fiind utile pentru desfășurarea activității;
– să existe aprobarea directorului unității de învățământ a propunerii de promovare și de modificare în mod corespunzător a atribuțiilor din fișa postului.

Dosarul de înscriere la examen

Pentru înscrierea la examen, dosarul de examen va cuprinde următoarele documente:
– cerere de înscriere la examen, adresată directorului școlii;
– copie a diplomei de licență sau, după caz, adeverința care să ateste absolvirea studiilor superioare.

Examenul constă în:

– proba scrisă – 28.12.2018, ora 10.00, laboratorul de informatică.

Afișarea rezultatului va avea loc în termen de o zi lucrătoare.

După afișarea rezultatelor obținute la proba scrisă candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă.
Termenul limită de afișare a rezultatului contestațiilor este de o zi lucrătoare.
Afișarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă.

Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității școlare.

 

 
Data,                                                                                                   Secretar comisie,
11.12.2018                                                                                          Bârsan Cireșica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post