Înscrierea în învățământul primar 2022-2023

Pentru anul școlar 2022-2023, conform Proiectului Planului de Școlarizare, la Școala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț s-au propus 2 (două) clase pregătitoare ( 50 de elevi).

Cele două clase vor funcționa,  la parterul unității, în intervalul orar (800-1200), cu posibilitatea organizării Programului „Școală după școală” (la solicitarea părinților).

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/ reprezentanți legali se va face la secretariatul școlii, în intervalele 11 aprilie – 10 mai  2022 și 31 mai – 7 iunie 2022, între orele 800-1800 (luni-joi), respectiv 800-1700 ( vineri).

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ

STR. 1 DECEMBRIE 1918BL. B1-B20
BL. A1-A10
STR. DĂRMĂNEȘTICASE + BL. K0-K10
STR. BĂLȚĂTEȘTI 
STR. NEGOIULUI 
STR. MACULUI 
STR. AUREL DUMITRAȘCU 
STR. CONSTANTIN BORȘ 
STR. SUBDĂRMĂNEȘTI 
STR. VRANCEI 
STR. EROU BUCUR 
STR. MIHAI VITEAZU DE LA PODUL PESTE CUIEJDI PĂNĂ LA INTERSECȚIA CU STR. 1 DECEMBRIE 1918 

 

Înscrierile copiilor  în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023:

30 martie – 8 aprilie 2022Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
11 aprilie – 10 mai 2022Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă. Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.
11 mai – 26 mai 2022Prima etapă de înscriere în învățământul primar
27 mai 2022Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.
30 mai – 9 iunieA doua etapă de înscriere în învățământul primar
10 iunie 2022Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

 

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pană la 31 august au obligația de a se înscrie  în  clasa pregătitoare, în  conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011 și OME 3445/17.03.2022.

Părinții care doresc amânarea înscrierii în învățământul primar a copilului, vor depune, în perioada 30.03.2022- 07.04.2022 la secretariatul unității următoarele documente:
– cererea tip;
– act de identitate părintele/tutorele legal instituiți/împuterniciți legali;
– certificat de naștere copil (copie);
– documente medicale pentru situațiile de amânare emise de autorități competente;
– Certificat CES(copie) sau Certificat de încadrare în grad de handicap;
– Adeverință cu recomandare de amânare (original)de la medicul de familie/medic specialist cu diagnostic medical care atestă prezența unor afecțiuni care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani  în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022, inclusiv,  pot fi înscriși în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător, la solicitarea părinților/tutori legal instituiți/împuterniciți legali.

 În situația copiilor menționați anterior, părintele/tutorele legal instituiți/împuterniciți legali, completează cererea tip adresată unității de învățământ cu nivel preșcolar pentru eliberarea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.

Solicitarea de  eliberare a recomandării poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice.

La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ preșcolar poate trimite recomandarea  și prin poșta cu confirmare de primire sau mijloace electronice.

În situația în care copiii  menționați anterior care nu au frecventat grădinița sau care  s-au întors din străinătate, înscrierea se face la solicitarea  scrisă a părinților/tutori legali instituiți/împuterniciți legali, prin  cererea tip, conform Anexei 2 la OME 3445/2022, adresată Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE). După obținerea  recomandării scrise, părintele/tutorele legal instituiți/împuterniciți legali poate să completeze cererea tip de înscriere.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unității de învățământ declarația-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, conform Anexei 3 la OME 3445/2022.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care își exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.

Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.8 Piatra Neamţ,  întrunit în data de  21.03.2022, a stabilit următoarele criterii de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare – clasa I, pentru anul școlar 2022-2023:

Criterii generale de departajare:

a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap al copilului;
b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provin de la o casă de copii /centru de plasament/ plasament familial;
c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
d) existenţa unui frate/surori înmatriculat în Şcoala Gimnazială Nr.8 Piatra Neamţ.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE: 

  • COPIE XEROX DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE A COPILULUI;
  • COPII XEROX DUPĂ CĂRŢILE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR;
  • PĂRINȚII DIVORȚAȚI DEPUN LA ÎNSCRIERE DOVADA MODULUI ÎN CARE ÎȘI EXERCITĂ AUTORITATEA PĂRINTEASCĂ ȘI LA CARE DINTRE EI A FOST STABILITĂ LOCUINȚA MINORULUI;
  • RECOMANDARE DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE;
  • DECLARAȚIA-TIP PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CU PRIVIRE LA VERIDICITATEA INFORMAȚIILOR INTRODUSE ÎN CEREREA COMPLETATĂ ONLINE.

Director,

prof. Teodora SIMIONEL

CENTRU DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII

Numărul de TelVerde va fi disponibil între 28 martie – 10 iunie 2021, de luni până joi între orele 8:00-16:30, vineri 8:00-13:30
TelVerde

Cerere-tip amânare înscriere.pdf
Criterii de departajare.pdf
Anexa nr.1 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar.pdf
Anexa nr.3 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Related Post