Învățământ gimnazial 2015/2016

Sub atenta supraveghere și îndrumare a profesorilor diriginți și a celorlalți profesori, elevii claselor de gimnaziu se pregătesc pentru primul pas important în alegerea „drumului” în viață, și anume ADMITEREA la liceu sau școală profesională.

Coordonator educativ – prof. înv. primar Gal Carmen

Profesori diriginți

Nr.crt.Nume și prenumeClasa
1 Nacu Gabrielaa V-a
2 Radu Elena-Alinaa VI-a
3 Sava Maria-Magdslenaa VII-a A
4 Cordun Elenaa VII-a B
5 Popa Dorinaa VIII-a

Aria curriculară „Limbă și comunicare”

Nr.crt.Nume și prenumeFuncțiaGrad didacticDisciplina
1 Simionescu Elena profesorI Limba și literatura română
 2 Andrei Valentina profesorII Limba și literatura română
3 Popa Dorina profesorI Limba engleză
4 Grama Ioana profesorDEF Limba franceză

Aria curriculară „Matematică / Științe ale naturii”

Nr.crt.Nume și prenumeFuncțiaGrad didacticDisciplina
1 Sava Maria-Magdalena profesorI Matematică
 2 Nacu Gabriela profesorI Chimie / Fizică
3 Radu Elena-Alina profesorI Biologie

Aria curriculară „Om și societate”

Nr.crt.Nume și prenumeFuncțiaGrad didacticDisciplina
1 Țifui Gheorghiță profesorI Istorie / Cultură civică
 2 Tatu Stan profesorI Geografie
3 Lascu Paul-Andrei profesorII Religie ortodoxă
4 Cîtia Lența profesorDEF Religie catolică

Aria curriculară Arte / Educație fizică / Tehnologii

Nr.crt.Nume și prenumeFuncțiaGrad didacticDisciplina
1 Simionel Teodora profesorI Educație plastică
 2 Pricop Iustinian profesorII Educație muzicală
3 Cordun Elena profesorI Educație fizică
4 Andrei Ionuț-Răzvan profesorDebutantEducație fizică
5 Cămăruț Nicoleta-Laura profesorI Educație tehnologică

Related Post